Oproep aan de ouders, 

 

Sinds de zomervakantie 2018 worden we geconfronteerd met een structureel tekort aan vervangende leerkrachten in geval van ziekte of andere soorten van verlof.

Wellicht weet u iemand met een Pabo opleiding of heeft u zelf een Pabo-opleiding gevolgd. Pabo-gediplomeerden die langdurig niet voor de klas hebben gestaan zijn wel bevoegd en wij willen ze helpen de stap te maken om opnieuw binnen het onderwijs te komen werken. Hierbij dus een oproep aan alle ouders om mee te denken en mee te zoeken naar gediplomeerde Pabo-ers die overwegen terug te keren naar het onderwijs. Dit is ons aller belang. We willen niet steeds kinderen naar huis moeten sturen in geval van ziekte van een leerkracht. Lukt het niet linksom, dan maar rechtsom. Samen zijn we creatief; we hebben hierbij wel uw hulp nodig!

Een vriendelijke groet,

Oetze Wiersma

Het onderwijs

De scholen van de PCO-N gaan in hun onderwijs uit van de volgende kwaliteitskenmerken:

  • Ruim tijd en aandacht voor de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen
  • Onderwijs op maat.
  • Eigentijdse onderwijsmethoden.
  • Gestructureerde aandacht voor zorgleerlingen.
  • Gebruik van hulpmiddelen zoals, video, computer, digitale schoolborden en internet.
  • Goede aansluiting op het Voortgezet Onderwijs.
  • Moderne accommodaties.
  • Veel ondersteuning van bereidwillige ouders.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op