PCO-N BESTUUR
Het PCO-N bestuur houdt volgens de huidige governance principes toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Het PCO-N bestuur bestaat uit de volgende leden:

Toezichthoudend deel van het PCO-N bestuur 
Mevr. H. Vreeburg: voorzitter
Dhr. W.J. Uilen: secretaris
Mevr. L. Wiersma: bestuurslid

Uitvoerend deel van het PCO-N bestuur
Dhr. R. Zandink: financiën   
Dhr. P. Belderink: bestuurslid
Dhr. G. van Tol: directeur/bestuurder