PCO-N Raad van Beheer

De Raad van Beheer houdt volgens de huidige governance principes toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

De Raad van Beheer bestaat uit de volgende leden:

 

Dhr. W.J. Uilen: voorzitter  

Dhr. P. Belderink

Mevr. N.T. Floor

Dhr. G. van Tol

Dhr. J. Otten (vanaf 01-11-2021)