PCO-N Bestuur

Het PCO-N bestuur houdt volgens de huidige governance principes toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie

Het PCO-N bestuur bestaat uit de volgende leden:

Toezichthoudend deel van het PCO-N bestuur 
Dhr. B. Eikelboom                              voorzitter
Mevr. L. Wiersma                              secretaris
Mevr. H. Vreeburg                           bestuurslid
Dhr. W.J. Uilen                                bestuurslid

Uitvoerend deel van het PCO-N bestuur
Dhr. R. Zandink                                 financiën   
Dhr. P. Belderink                             bestuurslid
Dhr. O. Wiersma              directeur/bestuurder