PCO-N BESTUUR
Het PCO-N bestuur houdt volgens de huidige governance principes toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Het PCO-N bestuur bestaat uit de volgende leden:

Raad van beheer 
Mevr. H. Vreeburg: voorzitter

Dhr. W.J. Uilen: lid   

Dhr. P. Belderink: lid

Dhr. G. van Tol: directeur/bestuurder