Enige tijd geleden hebben we u een vragenlijst gestuurd met betrekking tot de huisvesting van onze scholen. Door middel van deze vragenlijst hebben we inzicht gekregen in de wensen van u als ouders met betrekking tot de scholen van uw kinderen. En die wensen komen grotendeels overeen. U geeft te kennen dat een school in de buurt of wijk op loop- of fietsafstand op prijs gesteld wordt. Daarnaast hecht u aan veiligheid en een breed aanbod van voorzieningen.

De gemeente Dalfsen heeft kenbaar gemaakt het onderwerp nu daadwerkelijk op de agenda te willen plaatsen. Dat zal met name van betekenis worden voor de Zaaier en de Wegwijzer, omdat daar op termijn wordt gedacht aan nieuwbouw of renovatie. Inmiddels is het denken in scenario’s begonnen waarbij ook clustering van schoolgebouwen tot de mogelijkheden behoort.
Als bestuur worden we gevraagd hierin stelling te nemen en we hechten eraan nogmaals met u in contact te treden om de scenario’s te verkennen en te bespreken.

Daarom organiseren we een informatieavond die de vorm van een hoorzitting krijgen zal op maandag 1 november in de Spil. We beginnen om 19.30 uur en gaan er vanuit dat het een uur zal duren.

U bent van harte welkom, maar we willen wel dat u zich van tevoren opgeeft.