Toelatingsbeleid

Stichting PCO-N heeft een toelatingsbeleid. In principe zijn alle kinderen welkom op één van de scholen. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van levensbeschouwing, cultuur of handicap. Voor toelating zijn de procedures omschreven in het beleid. Bij zowel de toelating als de verwijdering worden wettelijke eisen gevolgd. Ook schorsing en bijbehorende protocollen zijn in het beleid opgenomen.