Ontwikkeling van het kind

Ik en gevoel (emotionele ontwikkeling)

Wij streven ernaar dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt, vertrouwen heeft in zichzelf, in elkaar en in ons. Deze basisvoorwaarde is essentieel om geloof en plezier te hebben in eigen kunnen (competentie). Werken aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen zit verweven door het hele onderwijs op onze school.

Buitenschoolse Opvang

Stichting PCO-N en kinderopvang Mathil zijn een samenwerking aangegaan.

Verkeersouders

Henriëtte Kragt en Hilleen Russcher zijn de huidige verkeersouders van “Het Kompas”.

Samen proberen we de schoolomgeving verkeersveilig te houden. We zijn actief met het verkeer bezig.

Gebedsgroep

In 2006 hebben een aantal ouders van het Kompas het initiatief genomen om te starten met een gebedsgroep voor de school. Waarom een gebedsgroep? In deze tijd komt er veel op de kinderen af, zowel in positieve als in negatieve zin. Ook het christelijk onderwijs staat onder druk. Door te bidden voor de kinderen, de leerkrachten en het schoolbestuur willen we hen daarin ondersteunen. Om zo mee te bouwen aan een positief, goed, christelijk leer- en leefklimaat.

Lid worden van de ouderraad?

Wilt u betrokken raken bij het bestuur van de school of iets voor de school doen?
Neem dan contact op.