Bij een klacht dient u zich in eerste instantie te richten tot degene die direct betrokken is bij de klacht, vaak is dit de groepsleerkracht. Mocht dit overleg niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u de directie van de school benaderen. Indien bij een klacht op schoolniveau er geen aandacht wordt besteed aan de klacht kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder die het bestuur in dezen vertegenwoordigt. Mocht ook in dit geval er onvoldoende aandacht worden besteed aan de klacht dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van onze stichting PCO-N.

Om de communicatie tussen ouders, school en leerlingen te verbeteren is het wettelijk verplicht dat het bevoegd gezag van iedere school aangesloten is bij een onafhankelijke klachtencommissie. Via Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) is stichting PCO-N aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Klachten kunnen betrekking hebben op een gedraging (of het nalaten van een gedraging) of op een beslissing (of op het nalaten van een beslissing).

Stichting Onderwijsgeschillen beoordeelt (na een hoorzitting) of de klacht gegrond is. Stichting Onderwijsgeschillen brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen.

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191 AD Utrecht

T:
0800 5010
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl