De scholen van Stichting PCO-N maken deel uit van het Samenwerkingsverband “Veld, Vaart en Vecht. Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Coevorden, Hardenberg, Ommen en Dalfsen zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is.

Alle scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hier geven ze aan welke ondersteuning zij een leerling kunnen bieden. Soms signaleren ouders of de leerkracht dat de ontwikkeling van een kind niet naar verwachting verloopt. In dat geval gaat de school in gesprek met de ouders en wordt bepaald of extra hulp noodzakelijk is. Soms kan de school zelf extra hulp bieden en soms is er meer ondersteuning nodig. Dit verloopt dan (altijd in overleg met de ouders) via het Samenwerkingsverband. De scholen van Stichting PCO-N vallen onder de afdeling Ommen.