Een samenwerking tussen basisscholen van PCO-N, Floreant en OOZ

De TaalOndersteuningsPunten (TOP) zijn gevestigd in drie kernen, Dalfsen, Nieuwleusen en Ommen. Twee dagdelen per week wordt daar onderwijs

gegeven aan kinderen met Nederlands als tweede taal die baat hebben bij een intensief taalaanbod. Het TOP is bestemd voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van alle scholen uit de gemeenten Dalfsen en Ommen.

Het onderwijs wordt gegeven door een gespecialiseerde leerkracht. Bij voldoende leerlingen is naast

de gespecialiseerde leerkracht een onderwijsassistente in de groep aanwezig om zo optimaal mogelijk begeleiding te kunnen bieden aan een groep van maximaal 16 kinderen.

Voorafgaand aan deelname aan het TOP wordt voor elk kind een ontwikkelingsperspectief opgesteld, deze wordt door de leerkracht van de eigen school ingevuld. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem (methode- en niet-methodetoetsen) zijn hierin verwerkt. Met deze gegevens worden door de leerkracht van het TOP per kind doelen gesteld waaraan gewerkt gaat worden.

Het ontwikkelingsperspectief wordt na iedere 10 weken bijgewerkt, gedeeld en besproken door de TOP leerkracht en met de eigen leerkracht van het kind.

 

Het aanbod in het TOP is gericht op taal, lezen, spelling en woordenschat waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het niveau van het kind. In de eigen klas wordt het rekenprogramma gevolgd.

De ambulant begeleider NT2- en Nieuwkomersonderwijs regio Dalfsen, Nieuwleusen, Ommen is betrokken bij de aanmelding, de ontwikkeling- en voortgang van de kinderen en bij het onderwijsaanbod in het TOP.

 

Differentiatie

Er wordt gewerkt met niveaugroepen in het TOP. Ieder kind krijgt instructie, passend bij de volgende stap in de leerlijn. Naast gerichte instructie door de leerkracht is er ruimte om zelfstandig aan de gestelde doelen te werken en is tijd voor nabespreken van – en reflectie op het werk.

Leren van en met elkaar

In de groep zitten kinderen uit verschillende landen, met verschillende achtergronden, van verschillende scholen en van verschillende leeftijden. Deze mix geeft kansen om van- en met elkaar te leren. De leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat. Er is een afwisseling in werkvormen zoals coöperatieve werkvormen, spel, samenwerken en groepsgesprekken. Als afsluiting van elke TOP-ochtend geven kinderen aan wat ze die ochtend geleerd hebben.

Informatiefolder TaalOndersteuningsPunten