Stichting PCO-Nieuwleusen (PCO-N) wil kinderen in de basisschoolleeftijd laten groeien in hun ontwikkeling. Ieder kind geven we ruimte om dit op eigen wijze te doen. Talenten en mogelijkheden van kinderen ontwikkelen zich nu eenmaal op verschillende manieren. Met vakmanschap en passie stimuleren we ieder kind en bieden we een veilige leeromgeving.

Over ons

onze visie

‘SAMEN STERK, IEDER UNIEK’

Vanuit haar lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt Stichting PCO-N goed onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit alles door krachtige en gemotiveerde leidinggevenden en gemotiveerde leerkrachten, waardoor leerlingen maximaal tot ontplooiing komen. Het accent ligt hierbij op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. De basisvaardigheden gelden als fundament van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit.
Stichting PCO-N doet dit alles vanuit de christelijke grondslag, hetgeen in alle geledingen van de stichting concreet gestalte krijgt door het uitstralen van een herkenbare christelijke identiteit. De diversiteit van de scholen maakt het aanbod van het onderwijs breed en de organisatie sterk.

Voor meer informatie zie downloads: PCO-N Visiedocument en het strategisch beleidsplan 2023-2027 van PCO-Nieuwleusen.

 

Downloads

onze missie

De missie kleurt de manier waarop we aankijken tegen het onderwijs, de organisatie, het personeel, de huisvesting en de financiën. In de missie laten we ons inspireren door onze Bijbelse grondslag. Het profiel van de stichting wordt gevormd door het motto, de visie, doelstellingen en kenmerkende basiswaarden.
Goed onderwijs staat bij ons op nummer één. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier onze scholen bezoeken, dat ze in een fijne sfeer samen leren en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. We leven en leren vanuit de christelijke identiteit. We geloven in onze opdracht, zichtbaar in goed onderwijs in een veilige omgeving. Ieder kind doet ertoe. Dit kunnen we realiseren dankzij al onze enthousiaste medewerkers, die zich hier elke dag voor inzetten.

het onderwijs

De scholen van de PCO-N gaan in hun onderwijs uit van de volgende kwaliteitskenmerken:

• Ruim tijd en aandacht voor de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen (‘de basis op     orde’).
• Onderwijs op maat.
• Eigentijdse onderwijsmethoden.
• Gestructureerde aandacht voor zorgleerlingen.
• Gebruik van hulpmiddelen zoals, video, computer, digitale schoolborden en internet.
• Goede aansluiting op het Voortgezet Onderwijs.
• Moderne accommodaties.
• Veel ondersteuning van bereidwillige ouders.

Nieuws

onze scholen

Stichting PCO-N verzorgt goed basisonderwijs in en rond Nieuwleusen op vier scholen. Iedere school is anders en binnen de stichting heeft elke school een eigen schoolconcept. Door deze diversiteit is er een breed onderwijsaanbod. Ouders kunnen kiezen en een school zoeken die bij hun kind past.

Contact opnemen