De Plusklas

De stichting PCO-N biedt onderwijs aan in een Plusklas, deze is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen. Het betreft een bovenschools project, dus de leerlingen kunnen van alle PCO-N scholen afkomstig zijn. De stichting PCO-N wil deze doelgroep extra bagage meegeven voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs om daarmee hun talenten verder te kunnen ontwikkelen. Sinds 2014 is er een middenbouw groep en een bovenbouw groep. De groepen worden één dag per week gehuisvest op De Meele. De leerkrachten van de plusklas worden ondersteund door een coördinatiegroep.

Doelstellingen

Hieronder vindt u de langere termijn doelstellingen. Dit zijn geen kind specifieke doelstellingen, maar gericht op de plusklas als geheel.

 • Omgang met gelijkgestemden
 • Welbevinden van de leerling bevorderen
 • Behoud van interesse in school en leeractiviteiten
 • Leren leren; gericht werken aan leerstrategieën (formeel leren)
 • Verbeteren van sociale vaardigheden
 • Rekening houden met de belangstelling van het kind
 • Uitdaging bieden
 • Onderpresteren voorkomen

Aanmelding Plusklas

De (hoog)begaafde leerlingen worden bij de coördinatiegroep aangemeld door de intern begeleider van de school. De coördinatiegroep is verantwoordelijk voor de gang van zaken en is het aanspreekpunt voor de leerkrachten en directies.

De leerlingen die aangemeld worden hebben een duidelijke hulpvraag. Deze hulpvraag wordt elk jaar geëvalueerd, dan wordt ook besproken of het arrangement plusklas voortgezet wordt. De aanmelding voor de plusklas geldt dus in principe voor één jaar.

Wat heeft de plusklas te bieden?

 • Een intellectuele uitdaging op zijn of haar niveau
 • Gelijkgestemde leeftijdsgenootjes
 • Ruimte voor creativiteit
 • Steun bij de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Thematische projecten
 • Spel en beweging
 • Filosofie
 • Gastsprekers
 • Excursies
 • Vakdocent Spaans