Organisatie structuur

De Stichting PCO-N (Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen) is een onderwijsorganisatie die statutair gevestigd is in de gemeente Nieuwleusen.
Op 1 oktober 2020 is de Vereniging VCPO-N opgegeven en is de Stichting PCO-N zelfstandig geworden met een directeur/bestuurder en een Raad van Beheer.

Naam bevoegd gezag : Stichting Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen in de gemeente Dalfsen.
Nummer bevoegd gezag : 41651
Juridische structuur : Stichting
Organisatiestructuur : Stichting met vier basisscholen gevestigd te Nieuwleusen in de gemeente Dalfsen.

De Raad van Beheer is de toezichthouder.
De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk op alle beleidsterreinen.
Op schoolniveau ligt de eindverantwoording bij de school-directeuren.
Het algemeen bestuur is toezichthouder.

Kernactiviteiten: het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig christelijk basisonderwijs.
Werkgebied : Gemeente Dalfsen, Nieuwleusen

Stichting PCO-N (Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen) is het formele bestuur van de vier scholen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/bestuurder die verantwoording aflegt aan het Stichtingsbestuur.
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit gekozen ouders en leerkrachten, die weer een afvaardiging heeft in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Het onderwijs

De scholen van de PCO-N gaan in hun onderwijs uit van de volgende kwaliteitskenmerken:

  • Ruim tijd en aandacht voor de basisvaardigheden¬†taal, lezen, schrijven en rekenen
  • Onderwijs op maat.
  • Eigentijdse onderwijsmethoden.
  • Gestructureerde aandacht voor zorgleerlingen.
  • Gebruik van hulpmiddelen zoals, video, computer, digitale schoolborden en internet.
  • Goede aansluiting op het Voortgezet Onderwijs.
  • Moderne accommodaties.
  • Veel ondersteuning van bereidwillige ouders.