ORGANISATIE STRUCTUUR

te De Stichting PCO-N (Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen) is een onderwijsorganisatie die statutair gevestigd is in de gemeente Nieuwleusen. Op 1 oktober 2020 is de Vereniging VCPO-N opgegeven en is de Stichting PCO-N zelfstandig geworden met een Directeur/bestuurder en een Raad van Beheer.

  • Naam bevoegd gezag : Stichting Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen in de gemeente Dalfsen.
  • Nummer bevoegd gezag : 41651
  • Juridische structuur : Stichting
  • Organisatiestructuur : Stichting met vier basisscholen gevestigd te Nieuwleusen in de gemeente Dalfsen.  
  • De Raad van Beheer is de toezichthouder.
  • De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk op alle beleidsterreinen.
  • Op schoolniveau ligt de eindverantwoording bij de school-directeuren.
  • Het algemeen bestuur is toezichthouder.
  • Kernactiviteiten: het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig christelijk basisonderwijs.
  • Werkgebied : Gemeente Dalfsen, Nieuwleusen

Stichting PCO-N (Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen) is het formele bestuur van de vier scholen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/bestuurder die verantwoording aflegt aan het Stichtingsbestuur.

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit gekozen ouders en leerkrachten, die weer een afvaardiging heeft in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).