ORGANISATIE STRUCTUUR

De Stichting PCO-N is een onderdeel van de vereniging VCPO-N. De vereniging VCPO-N is voortgekomen uit de vereniging die ruim honderd jaar geleden de eerste christelijke scholen stichtte in Nieuwleusen. Door fusies zijn scholen en schoolwoningen onderdeel geworden van de vereniging VCPO-N.

Het bestuur van de vereniging heeft een aantal jaren geleden besloten een scheiding aan te brengen in het toezicht op de scholen en de woningen.

Stichting PCO-N (Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen) is het formele bestuur van de vier scholen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/bestuurder die verantwoording aflegt aan het Stichtingsbestuur.

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit gekozen ouders en leerkrachten, die weer een afvaardiging heeft in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Organisatiestructuur